13
مه

حذفیات کنکور ۹۹

فهرست حذفیات کنکور سراسری ۹۹ اعلام شد

سخنگوی سازمان سنجش فهرست حذفیات ۲۰ درصدی منابع درسی پایه دوازدهم برای کنکور سراسری سال ۱۳۹۹ را اعلام کرد.