21
مارس

ویروس کرونا چیست؟

اگر به ویروس کرونا آلوده شوید چه اتفاقی می افتد؟ چه کسی بیشتر در خطر این ویروس قرار دارد؟ چگونه می توانید از خود محافظت کنید؟ دیوید هیمان ، کارشناس بهداشت عمومی ، که پاسخ جهانی به شیوع SARS در سال 2003 را بر عهده داشت ، آخرین یافته های مربوط به COVID-19 و آنچه در آینده ممکن است داشته باشد ، در سخنرانی TED به اشتراک می گذارد.