• تلفن: 02186125519
  • ایمیل: info@class302.ir
  • ساعات کاری: 24 ساعته

تعرفه هاAccounts

Accounts

Projects

SSL

Storage

Storage

Domains

Domains

Sub-domains

دبستان

30 دقیقه


20 هزار تومان

45 دقیقه

30 هزار تومان

90 دقیقه

40 هزار تومان

متوسطه اول

30 دقیقه

25 هزار تومان

45 دقیقه

35 هزار تومان

90 دقیقه

45 هزار تومان

متوسطه دوم

30 دقیقه

30 هزار تومان

45 دقیقه

40 هزار تومان

90 دقیقه

55 هزار تومان

کنکور

30 دقیقه

50 هزار تومان

45 دقیقه

60 هزار تومان

90 دقیقه

75 هزار تومان