30
سپتامبر

ساز و کار دستگاه تنفس در انسان

در این مطلب نحوه عمل کرد سیستم تنفس فوقانی یا همان شش را از لحاظ زیست شناسی مورد بررسی قرار می دهیم.نحوه گرفتن اکسیژن از محیط و دفع دی...

ادامه مطلب