26
فوریه

زنان در علم (۵۰ پیشگام جسور که دنیا را تغییر دادند)

معرفی کتابی که به سرگذشت پنجاه دانشمند جسور زن می پردازد.

ادامه مطلب